ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence)
czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Wcześniej używana była, w Polsce, nazwa - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Sylabus modułu jest dokumentem okreslającym zakres materiału wymagany
do zdania testu z tego modułu.
Core, Start, Base, Standard oznaczają profile egzaminacyjne zawierające moduły egzaminacyjne.
Profile ECDL Core i ECDL Start nie są już realizowane.

Aktualne informacje dotyczące egzaminów ECDL i aktualne
Sylabusy są umieszczone na stronie Polskiego Biura ECDL
przy PTI pod adresem ecdl.pl

Jesteśmy egzaminatorami ECDL i prowadzimy zajęcia z tego zakresu.
W kolejnych podstronach umieszczone są materiały wykorzystywane na zajęciach.
Materiały tu zamieszczone są przeznaczone wyłacznie dla uczestników naszych zajęć.
Wszelkie prawa zastrzeżone.